Lapsiperheiden palvelut

Perhekahvila

Perhekahvila toimii osoitteessa Ilomäentie 8 yhteistyössä Leikkipuisto Kiiltotähden kanssa. Kehitämme pienten lasten vanhemmille suunnattua perhekahvilatoimintaa tarpeen mukaisesti ja tiedotamme toiminnasta mahdollisimman tehokkaasti.

Keväällä 2024 aloittaa keskiviikkoisin Kruunuvuorenrannassa Cafe Hiekan kanssa yhteistyössä perhekahvila.


Kerhotoiminta

Järjestämme harrastuskerhoja, koululaisten aamuparkkia ja iltapäiväkerhoja sekä kesäleirejä alueen tarpeen mukaan. Tarkoituksenamme on tarjota lapsiperheille edullista toimintaa lähellä kotia ja asiantuntevien ohjaajien opastuksella.

Liikuntakerhot
Järjestämme Perhejumppaa, jossa n. 1-6-vuotiaan lapsen mukana on aikuinen sekä alle kouluikäisille liikuntaleikkikoulutoimintaa. Aikuisille järjestämme joogaa. 

Lasten tanssi
Järjestämme 2-7 -vuotiaille lapsille tanssiryhmiä, joissa tanssiin tutustutaan monipuolisesti ja lapsen ikä huomioiden.

Kuvataidekerhot
Järjestämme kuvataidekerhoja 4-12-vuotiaille lapsille. 


Koululaisten aamuparkki, iltapäiväkerhotoiminta ja kesätoiminta
Järjestämme toimialueellamme pienille koululaisille aamuparkkia ja iltapäiväkerhotoimintaa tarpeen mukaan iltapäivätoimintalain ja Helsingin kaupungin antamien edellytysten pohjalta. 


Kehitämme aktiivisesti toimintaa yhdessä alueen muiden toimijoiden ( leikkipuistot, seurakunta, koulut, muut järjestöt) kanssa. Pyrimme järjestämään toimintaa myös 3-6-luokkalaisille koululaisille, esim. tanssi ja kuvataidekerho.

Jo vuonna 2002 aloitettua koululaisten kesätoimintaa kehitetään edelleen vastaamaan mahdollisimman hyvin perheiden tarpeisiin.