Toiminta

Järjestötoiminta

Olemme aktiivisia jäsenhankinnassa ja pyrimme saamaan uudet jäsenet mukaan toimimaan yhdistyksessä. Kyselemme aina tilaisuuden tullen jäsenten tyytyväisyyttä järjestettävään toimintaan sekä toiveita tulevasta toiminnasta. Osallistumme piirin sääntömääräisiin kokouksiin sekä muihin piirin järjestämiin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Teemme tarvittaessa yhteistyötä Itä-Helsingin muiden MLL:n paikallisyhdistysten sekä alueemme muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 


Tiedotustoiminta

Tiedotamme yhdistyksen, piirin ja liiton toiminnasta aktiivisesti omilla Facebook-sivuillamme ja alueemme Facebook -ryhmissä sekä ylläpidämme yhdistyksemme nettisivuja laajasalo.mll.fi . Päivitämme yhdistyksen toiminnasta kertovat esitteet ja jaamme niitä tapahtumissa sekä uusille asuinalueille. Lähetämme jäsenkirjeen sähköisesti vähintään kahdesti toimintavuoden aikana.

Taloudellinen toiminta

Yhdistyksen perustoiminnan rahoitamme jäsenmaksutuloilla, erilaisista tempauksista saatavilla tuotoilla sekä avustuksilla. Harrastekerhojen toiminnan rahoitamme pääasiallisesti kerhomaksuilla. Iltapäivätoiminnan rahoitus koostuu osallistumismaksuista sekä avustuksista Helsingin kaupungilta ja muilta mahdollisilta tahoilta.