Tanssi

KEVÄT 2024

Lasten tanssitunnit tarjoavat tanssin iloa ja harjoittavat tekniikkaa, voimaa, kehonhallintaa, kehontuntemusta, ilmaisua, monipuolista musiikkia ikä ja taso huomioiden, jokaisen omaa ilmaisuvoimaa tukien.

Syksyn 2023  harrastusryhmissä käyneet voivat ilmoittautua 1.12.2023 klo 12 alkaen. Uudet voivat ilmoittautua avoimille kerhopaikoille 15.12.2023 alkaen.  

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: https://holvi.com/shop/ilmoittautuminen-MLL/. 


Pääasiallisesti tanssitunnit pidetään niille määrätyssä salissa. Ohjaaja voi halutessaan kuitenkin hyödyntää lähiluontoa tanssitunneilla. Jos tanssikerta on ulkona, ilmoitetaan siitä hyvissä ajoin tanssijoille.


Tervetuloa mukaan harrastamaan!


Ohjaaja


Tanssiohjaajana toimii tanssija, koreografi ja lastenohjaaja Aliina Lindroos. Tutustu ohjaajaan: http://www.aliinalindroos.com


Tanssiryhmät


Lasten tanssi 2-3 -vuotiaat vanhemman kanssa maanantaina 17.00-17.30 LP Kiiltotähti os. Ilomäentie 8,  110e/kausi.

Tanssiin ja liikkumiseen tutustumista, liikkeen perustaitojen harjoittelua ja hauskan pitoa yhdessä vanhemman kanssa. Tunnilla käydään läpi marsseja, kävelyjä, perushyppyjä, helppoja rytmiharjoituksia, konseptiharjoituksia (jono, rivi, piiri), suunnan hahmottamista, vartalon osien tuntemusta, muistin harjoituksia. Lapset tekevät harjoituksia vanhemman kanssa yhdessä ja ryhmässä. Tuntirakenne: Aloitus - Tutustuminen - Liiketanssi/Väline/Leikki - Rentoutus - Lopetus.

Lasten tanssi 4-5 -vuotiaat maanantaina 17.30-18.00 LP Kiiltotähti os. Ilomäentie 8, 110e/kausi.


Tanssiin tutustumista, perustaitojen harjoittelua ja hauskan pitoa mm. seuraavien aiheiden parissa: marsseja, kävelyjä, perushyppyjä, helppoja rytmiharjoituksia, konseptiharjoituksia (jono, rivi, piiri), suunnan hahmottamista, vartalon osien tuntemusta, muistin harjoituksia. Lapset tekevät harjoituksia itsenäisesti ja ryhmässä ja pääsevät käyttämään omaa luovuuttaan leikin kautta. Tuntirakenne: Aloitus – Tanssiin tutustuminen - Liiketanssi/Väline/Leikki - Rentoutus - Lopetus.


Lasten tanssi 5-6 -vuotiaat maanantaina 18.00-18.45 LP Kiiltotähti os. Ilomäentie 8, 115e/kausi.

Satutanssi tutustuttaa kokonaisvaltaiseen tanssi-ilmaisuun, jonka ensisijaisena tavoitteena on tanssin ilo, lapsen oma luontainen tapa liikkua sekä ryhmään kuulumisen elämys ja haasteet. Ryhmässä jaettavat löytöretket tarjoavat turvallisen seikkailun luovuuden kautta kehon hahmottamiseen, sekä motoristen taitojen ja liikeaistimusten maailmaan. Kokemuksellisuus tutustuttaa tanssin kautta itsetuntoa ja rohkeutta vahvistavaan kehontuntemukseen ja innostaa tanssin harrastamiseen omien taipumusten ja kiinnostusten mukaan. Tunneilla harjoitellaan myös perusakrobatiaa (kuperkeikkoja, siltoja, tasapainoja…) sekä baletin tekniikan perusteita. Sarjat syntyvät lapsien luovuudesta, leikin kautta ja opettaja yhdistelee sopivasti sarjoja kokonaisuuksiksi. Tuntirakenne: Aloitus – Tanssiin tutustuminen – tanssitekniikka harjoitus – Liiketanssi/Väline – Rentoutus – Lopetus.