Tunnetaitoryhmä

 

Lasten tunnetaitoryhmä 8-10 -vuotiaille maaliskuussa 2019


Lasten tunnetaitoryhmässä harjoitellaan taitoja toimia tunteiden kanssa sekä tutkitaan ja ihmetellään niitä luovin ja toiminnallisin keinoin.

Käytettäviä menetelmiä ovat:

• mielikuvitus ja sadut

• hengitys ja kehon kuuntelu

• kehollisuus ja liikkeellisyys

• luova tunnetyöskentely kuten savitehtävät

• Satuhieronta ja myönteinen kosketus

• Pohdintatehtävät ja keskustelut

• EFT eli tunteiden vapautustekniikka (emotional freedom technique)
 

Ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä eli purkamista ja omaa voimaantumista.

Lapsia rohkaistaan huomioimaan miten tunteet vaikuttavat heihin ja miten tunteiden kanssa voi toimia rakentavasti säilyttäen kunnioituksen itseä ja toisia kohtaan.

Tarkoituksena on antaa lapselle kokemuksellista tietoa ja elämäntaitoja tunteista ja niiden kanssa toimimisesta. Tunnetaitoryhmä ei ole terapiaa, vaan ennaltaehkäisevää elämän oppikurssia.
 

Paikka, aika ja hinta


Lasten tunnetaitoryhmä järjestetään Leikkipuisto Kiiltotähdessä 12.3-3.4.2019 (7 kertaa) tiistai- ja keskiviikkoiltoina klo 17.30-18.30 (päivämäärät: 12.3, 13.3, 19.3, 20.3, 26.3, 27.3 ja 3.4.2019). Mukaan mahtuu kuusi (6) lasta. Hinta 55 euroa.

Ilmoittautuminen 7.3.2019 mennessä Holvissa: https://holvi.com/shop/ilmoittautuminen-MLL/ 

Lisätietoja tunnetaitoryhmistä voi tiedustella lasten tunnetaito-ohjaaja Susanna Hyypiältä: susanna.hyypia@gmail.com


Tervetuloa mukaan!