Tunne – ja vuorovaikutustaitojen Toimiva Perhe -kurssi ® -ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa!

26.2.2014

Miten asetan lapselle rajat rakentavasti? Miten kuulen omat ja toisten tarpeet? Voisiko ristiriidoissa päästä ratkaisuun ilman huutoja tai mykkäkouluja?

Kurssilla opit perheterapeutti Thomas Gordonin "Toimiva Perhe" -koulutukseen perustuvia tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilta saat eväitä rajojen asettamiseen ja ristiriitojen käsittelyyn rakentavasti sekä lapsen tunneilmaisun tukemiseen.

Kurssi soveltuu pienten lasten ja murrosikäisten vanhemmille sekä kasvatusalan ammattilaisille. Oppimiasi taitoja voit hyödyntää kaikissa ihmissuhteissasi. Kurssi on palkitseva matka omaan kasvattajuuteen!

Kurssi pidetään Leikkipuisto Kiiltotähden tiloissa (Ilomäentie 8, 00840 Helsinki) tiistai-iltaisin ja lauantaipäivisin ajalla 8.4. - 7.6.2014. Kouluttajana toimii Anne-Mari Jääskinen, Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, Toimiva Perhe- ja Toimiva Koulu - ohjaaja, lasten Tunnekouluohjaaja.

Hinnat ja lisätiedot löytyvät liitteestä ja www-sivuiltamme Kurssit-kohdasta!

Ilmoittaudu kurssille Ilmari-järjestelmän kautta: http://www.ilmari.fi/mll_laajasalo/

 

Liitteet